top of page

ÅMOT MONTESSORI

BARNEHAGE

Barnehagens fremste oppgave er å bidra til at barna utvikler seg til selvstendige individer som har tro på seg selv, kan anvende et velutviklet ordforråd og har en trygg forankring i sin kultur. Slik kan barnehagen bidra til at morgendagens verdensborgere har en forståelse for at vi er gjensidige avhengige av hverandre, er respektfulle og tolerante, går inn for en bærekraftig utvikling og er seg sitt ansvar som menneske bevisst. Montessoribarnehagen gjør dette ved å stimulere barnets helhetlige utvikling gjennom å gi dem mulighet til å utvikle sin personlighet, bruke sitt potensiale og bli en del av tiden og kulturen de lever i. Det forutsetter et forberedt miljø, der barnet står fritt til å utforske verden ved hjelp av montessorimaterialet og mange andre aktiviteter. Her kan barnet gjennom lekende læring tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter.

bottom of page