top of page

SØK PLASS VED

ÅMOT MONTESSORISKOLE

Fyll inn et skjema per barn som søker plass ved Åmot Montessoriskole.

Søknadsfristen er 1. februar. Søknader innsendt etter fristen vil behandles fortløpende hvis det fortsatt er ledige plasser.

Når alle skoleplasser ved Åmot Montessori er fylt opp vil det fortsatt være mulig å sende inn søknadsskjema for å sette seg på ventelisten. 

Alle opplysninger i søknadsskjemaet behandles konfidensielt.

bottom of page