top of page

ÅMOT MONTESSORI

SKOLE

Åmot Montessoriskole anvender Montessoripedagogikken som ble utviklet av italias første kvinnelige lege, Maria Montessori, for over hundre år siden. Pedagogikken benyttes i dag med stor suksess over hele verden og får i Norge godkjenning av Utdanningsdirektoratet.

Pedagogikken legger stor vekt på frivillig medvirkning, ved å gi barna frihet til å velge arbeidsoppgaver og slik utnytte sin naturlige nysgjerrighet og trang til å tilegne seg kunnskap.

I form av lengre arbeidsøkter lar montessorripedagogikken elevene fordype seg, jobbe konsentrert og uforstyrret.

For å imøtekomme barnas ulike utvikling både faglig og sosialt, er det aldersblandede læringsgrupper.

GRATIS SKOLE 

De fleste grendeskoler som har blitt gjort om til Montessoriskoler er gratis. Skolene får tilskudd fra Utdanningsdirektoratet, dog ikke like mye som den offentlige skolen. Likevel har vi råd til å tilby gratis skoleplasser.

Private skoler i Norge har ikke lov å ta ut utbytte av virksomheten. Hvis det blir noe overskudd i slutten av skoleåret, kan pengene settes inn på et fond som skal komme skolen og elevene til gode.

MATTILBUD

Den eneste kostnaden er matpenger, med kr. 600.- per elev per måned. Det kommer elevene fullt ut til gode i form av sunn og god mat; frokost, en rikholdig lunsj, skolemelk og frukt. Elevene får servert varmat til lunsj tre ganger i uken. Slik blir det ikke lenger mas om frokostspising og smøring av matpakke hjemme.

SKOLESKYSS

Uansett bosted, i eller utenfor kommunen, har elevene rett til gratis skoleskyss. Avstander til Deset: 22 km fra Rena sentrum, 37 km fra Nordre Osen, 13 km fra Steinvik. Bussen drar fra Rena sentrum kl 07:08 og er tilbake kl 15:45. Vi har en assistent som følger elevene på bussen til og fra skolen.

LEKSEFRI HELDAGSSKOLE 

Åmot Montessoriskole er en leksefri heldagsskole. Skoledagen starter kl. 08:00 med frokost, deretter følger en samlingsstund der elever og lærer blir enig om hvordan dagen skal legges opp. Deretter deler vi oss inn i faglige grupper og kommer så sammen igjen for en lang lunsjpause med god mat, etterfulgt av en times utefri. Ettermiddagen går med til enda en økt med fag, tema, kreative fag eller aktiviteter ute.

bottom of page