SØK PLASS VED ÅMOT MONTESSORI

Fyll inn et skjema per barn som søker plass ved Åmot Montessoriskole eller barnehage.

Søknadsfristen er 15. april. Søknader innsendt etter fristen vil behandles fortløpende hvis det fortsatt er ledige plasser.

Når alle plasser ved Åmot Montessoriskole og barnehage er fylt opp vil det fortsatt være mulig å sende inn søknadsskjema for å sette seg på ventelisten. 

Alle opplysninger i søknadsskjemaet behandles konfidensielt.