top of page

SØK PLASS VED ÅMOT MONTESSORI

Fyll inn et skjema per barn som søker plass ved Åmot Montessoriskole. Søknadsfristen er 1. februar. Søknader innsendt etter fristen vil behandles fortløpende hvis det fortsatt er ledige plasser.

Om man ønsker plass ved Åmot Montessoribarnehage søker man om dette via Visma. Vi følger søknadsfristene til Åmot kommune, med hovedopptak 1. mars.

Når alle plasser ved Åmot Montessoriskole og barnehage er fylt opp vil det fortsatt være mulig å sende inn søknadsskjema for å sette seg på ventelisten. 

Alle opplysninger i søknadsskjemaet behandles konfidensielt.

bottom of page